Areal - Fastighetsförmedling och rådgivning för jord- och skogsbruk

Fastighetsvärdering

När en jord- och skogsbruksfastighet ska värderas är det viktigt kan man inte bara se till fastighetens framtida avkastningsförmåga, det finns ofta även starka icke-monetära värden att ta hänsyn till.  

 
Med mer än 25 år i branschen har vi – utöver våra professionella kalkylmodeller – både en gedigen marknadskännedom och en bra fingertoppskänsla för vad en viss fastighet är värd i en given tids- och marknadssituation. 
 
Förutom fastighetsvärderingar hjälper vi till med skogsinventering och skogsbruksplanering och rådgivning och förhandlingar vid expropriering, samägande och intrång. 
Areal i Sverige AB © 2005 - 2017
Info in English